Hemen Randevu Al +90 462 502 1 334
Vekaletname Nasıl Veririm?

Vekaletname Nasıl Veririm?

Vekaletname Nedir?
Vekaletname bir kimsenin başka bir kimseyi, belirli iş ve işlemlerini yerine getirebilmesi ve kendi adına hareket edebilmesi için yetkilendirdiğini içeren yazılı belgedir. Davaya vekalet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına ilişkin yetkileri kapsar.
 

Vekaletname Çıkarma Şartları
Medeni yargılama hukuku sistemimizde kural olarak avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani dava açmak isteyen bir kişi bir avukata vekaletname vermek zorunda olmayıp dava ehliyeti bulunuyorsa davayı bizzat kendisi de açabilir. Ancak kişi kendini bir vekille temsil ettirmek istiyorsa bu vekilin baroya kayıtlı bir avukat olması ve davanın tarafı olacak kişiyi temsil edebilmesi için vekaletname verilmiş olması gerekmektedir. Avukata vekalet vermek isteyen kişinin akli dengesinin yerinde olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan kişilerin avukata kendilerini temsil etmeleri için vekalet verebilmeleri mümkün değildir.
 

Vekaletname Nasıl Çıkarılır
Vekaletname çıkartacak kişinin gerçek kişi olması durumunda kişinin nüfus cüzdanı veya pasaportla birlikte bizzat kendisinin herhangi bir notere giderek adını, soyadını, TC kimlik numarası ile açık adresini bildirerek vekaletin hangi iş için gerekli olduğunu notere açıklamak suretiyle bir vekaletname düzenlettirmesi gerekecektir. Ayrıca bunların yanında vekalet verecek kişinin son altı ay içerisinde çekilmiş iki fotoğrafı istenecektir. 


Noter vekalet verecek kişinin ve vekalet verilecek avukatın bilgilerini aldıktan sonra vekalet verecek kişiye hangi konuda vekalet vereceğini sorar. Ardından kişi adına vekalet verilecek konular tek tek vekaletnameye yazılır. Vekaletname özel bir iş için verilebileceği gibi genel olarak da düzenlenebilir. Örneğin vekil özellikle yetkili kılınmadıkça dava açamaz, iflas talep edemez, kişi adına bağışlamada bulunamaz ve taşınmaz devri gerçekleştiremez. Bu noktada vekalet verenin, avukatının kendisi adına yapacağı işin özel yetkiyi gerektirip gerektirmediğini olarak öğrenmesi gerekmektedir. Hazırlanan vekaletnamenin bir nüshası noterde kalmaktadır.