Hemen Randevu Al +90 462 502 1 334
Kentsel dönüşüm yasa değişiklikleri

Kentsel dönüşüm yasa değişiklikleri

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasada, Kentsel Dönüşümle ilgili düzenlemelerde önemli değişiklikler getirildi.

Değişiklikler, özetle şu şekilde;

1- Riskli yapı tespiti yapan lisanslı kuruluşlarla ilgili disiplin cezaları arttırıldı. Riskli yapı niteliğinde olmayan binalara, riskli yapı raporu verilmesi halinde ciddi müeyyideler uygulanacak.

2- Riskli yapılarda ve diğer kentsel dönüşüm uygulamalarında, Bakanlıkça veya Belediye tarafından yapılan yıkım masraflarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun uyarınca, gayrimenkul sahiplerinden hisseleri oranında tahsil edileceği düzenleniyor.

3- Üçte iki çoğunluk kararına katılmayan, Azınlık hisselerinin satış ihalesi, üçüncü şahıslara da açılıyor. Bu çok önemli bir değişiklik.

4- Bakanlığa, riskli yapı ve riskli alanlarda her ölçekte İmar Planı yapma yetkisi veriliyor.

5- Kentsel dönüşümde harç muafiyet rejimi daha detaylı kurallara bağlanıyor. Harç muafiyeti şartları, 7 parağraflık yeni bir düzenleme ile daha da belirginleştirilmiş oldu. Mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar yapılacak yeni binalarda, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden muaf tutulacak.

6- Riskli alanlardaki kentsel dönüşüm uygulamalarında çalışabilecek müteahhitlerin taşıyacağı şartlar, Bakanlık tarafından belirlenecek. Müteahhit sınıflandırma düzenlemesi, sadece, riskli alanlarla sınırlı olarak uygulanacak. Riskli yapılardaki kentsel dönüşüm çalışmalarında ise, inşaat ruhsatı alınabilmesi için, BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI alınması zorunlu olacak. Kanaatimce, en radikal yenilik budur. Kentsel Dönüşümde, Bina Tamamlama Sigortası poliçe genel şartlarının oluşturulması son derece hassas bir konudur. Bu alanda detaylı ve koruyucu şartlar getirilmelidir.

7- Kentsel Dönüşümde, kira yardımında önemli bir değişiklik olmamakla birlikte, yasada bu konuda yeniden tanımlama yapılıyor.